Oddziały są jednostkami pomocniczymi powołanymi w ramach Stowarzyszenia – przed wszystkim do: integracji członków stowarzyszenia na szczeblu lokalnym, wybierania swoich przedstawicieli/zarządu na tymże szczeblu, oceny pracy tych przedstawicieli oraz zgłaszania do Zarządu Głównego nowych członków.

Głównym zadaniem Oddziałów jest wspieranie działalności placówek  przy których funkcjonują lub tak jak w przypadku oddziału w Łomiankach integracja i rozwój środowiska z tamtego terenu.

INTEGRACJA I ROZWÓJ

Oddział przy WTZ Deotymy

ul. Deotymy 41
Warszawa

Oddział przy WTZ Karolkowa

ul. Karolkowa 71
Warszawa

Oddział przy WTZ Piaseczno

ul. Modrzewiowa 2
Piaseczno

Oddział w Milanówku

ul. Piasta 30
 Milanówek

Oddział w Łomiankach

ul.Warszawska 121
Łomianki

Oddziały Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

LOKALNIE

szerzymy idee integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi

organizujemy rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki

imprez kulturalno– rozrywkowE, rekreacyjNE i sportowE

prowadzimy działalność
charytatywno - opiekuńczĄ

pogłębiamy formacje religijne

WSPIERAJĄ NAS

DZIĘKUJEMY